skapande harmoni

fylgja-logo

skapande harmoni

Här hittar du information om kurser för privatpersoner och pedagoger, samt bilder från mitt eget konstutövande.

kontakta
mig

Om mig & fylgja

Jag vet precis hur det känns, luktar och låter när man springer barfota på stigar av kall, stelnad lera, i tät slyskog av arder. Naturbarn! I Fagervik några kilometer från Indalsälvens utlopp, började mitt intresse för naturen och det konstnärliga skapandet. Jag har nu hunnit bli 50+ och många kubikmeter vatten har strömmat i älven under dessa år. Hela mitt liv har jag arbetat med färg och form på olika sätt. Jag bor i Kälarne och sysslar med måleri, textil- och grafiktryck.

Bilden som språk vuxna.

Att skapa bilder är inte något bara för dem som "kan". Det är heller inte bara något man gör för att förgylla sin fritid, eller för att man tänker ordna en utställning och sälja sina alster. Det är också ett språk. Prata lite, prata mycket… det är inte säkert att du hittar rätt sätt att förmedla vad du vill. Att måla är ett sätt att uttrycka sig.

När du deltar i mina workshops och studiecirklar gör vi det med perspektivet att bilderna talar till oss. Det mest intressanta med bilderna är inte om de är "vackra", utan vad våra bilder vill förmedla och vad de väcker för känslor hos oss. Bilder kan skapa upplevelser i dig, utifrån dina värderingar och erfarenheter. Därför uppskattar du eller ogillar en bild: För att den tangerar något i dig.

Jag håller work shops för mindre grupper om 4-6 personer, studiecirkel med 2-4 personer, eller enskilt måleri där vi gör enkla avslappningsmeditationer, målar och samtalar kring bilderna med ett respektfullt förhållningssätt.

Bilden som språk vuxna.

Att skapa bilder är inte något bara för dem som "kan". Det är heller inte bara något man gör för att förgylla sin fritid, eller för att man tänker ordna en utställning och sälja sina alster. Det är också ett språk. Prata lite, prata mycket… det är inte säkert att du hittar rätt sätt att förmedla vad du vill. Att måla är ett sätt att uttrycka sig.

att skapa bilder är inte något bara för dem som "kan". Att måla är ett sätt att utrycka sig...

När du deltar i mina workshops och studiecirklar gör vi det med perspektivet att bilderna talar till oss. Det mest intressanta med bilderna är inte om de är "vackra", utan vad våra bilder vill förmedla och vad de väcker för känslor hos oss. Bilder kan skapa upplevelser i dig, utifrån dina värderingar och erfarenheter. Därför uppskattar du eller ogillar en bild: För att den tangerar något i dig.

Jag håller work shops för mindre grupper om 4-6 personer, studiecirkel med 2-4 personer, eller enskilt måleri där vi gör enkla avslappningsmeditationer, målar och samtalar kring bilderna med ett respektfullt förhållningssätt.

bildterapeutiskt förhållningssätt något jag kallar må bra måleri.

Bilden som språk barn.

Jag jobbar med måleri som ett sätt att stärka självkänslan och träna på att kommunicera. Ibland kan tysta barn ha svårt att få fram hur de tänker och känner, men lika ofta kan en pratsam person drunkna bakom en massa ord och ändå känna sig oförstådd. Då kan bildarbete vara en hjälp att hitta in till sig själv.

Ett respektfullt sätt att närma sig barns bilder, är att lägga bort eventuella pekpinnar. Att ta god tid på sig och titta och vara medveten om att det du ser, är just det som DU ser. Är du intresserad av vad den som har skapat bilden vill säga, ställer du frågor och undviker värderande omdömen.

Det mest intressanta med en bild, är inte om formerna är propert gjorda, utan vad personen som har gjort den vill förmedla och vad den väcker för känslor.

Bilder kan skapa upplevelser i dig, utifrån dina värderingar och erfarenheter. Därför uppskattar du, eller ogillar en bild. För att den tangerar något i dig. Barn är väldigt tacksamma att jobba med. De har oftast ännu inte fått de spärrar som vi vuxna många gånger har. Barn är fortfarande öppna och mottagliga och VILL komma till tals. Att träna sig i att uttrycka sig om känslor, kring något som vi tittar på och relatera till vart känslan sitter, är ett mycket bra sätt att öva sig.

När jag målar med barn har vi en kort avslappning till musik och sedan målar vi under tystnad. När bilderna är färdiga, tittar på vi på var och ens bild, en i taget och vi ställer frågorna:

  • Vad ser du i bilden?
  • Hur känns det när du tittar på bilden?
  • Var sitter känslan i kroppen?
  • Vad vill du berätta mer?

Är du pedagog och vill ha påfyllning om hur man kan måla med barn med detta syfte? Boka mig för 1 timmes föreläsning och/eller 2-3 timmars måleri med samtal vid ett eller flera tillfällen och du får redskap att bemöta barns skapande på ett sätt som främjar mer utveckling.

jag blir så glad över att få vara med i deras samtal och ta del av deras reflektioner och utveckling

visa
mer

"Jag målade en flicka med rosett i håret. Jag känner mig glad när jag tittar på min bild."

"Jag visste inte vad jag skulle måla, men när vi slappnade av såg jag ögon. Ett stort öga och en massa små. Åsså en anka i hörnet. Jag blir glad när jag tittar på bilden."

Video från workshop

Vill du prova på att måla med det här perspektivet? Jag erbjuder work shops för mindre grupper om 4-6 personer, studiecirkel med 2-4 personer, eller enskilt måleri där vi gör enkla avslappnings-meditationer, målar och samtalar kring bilderna med ett respektfullt förhållningssätt.

2016 © Fylgja.li All rights reserved.